Gewoon Gaaf

 

In de visie van onze praktijk ligt het belang van preventie reeds vastgelegd sinds 1983. De behandelingen bij een tandarts gaan hand in hand met de behandelingen bij onze preventieve medewerkers; de mondhygiënist en preventieassistent.

Gewoon Gaaf is de preventiemethode die wij in onze praktijk gebruiken voor ieder individueel kind van 0-18 jaar en zijn ouders/verzorgers. Bij deze methode wordt een advies gegeven dat is afgestemd op het gebit van het kind. Hierbij maken wij gebruik van een risico-inschatting. Op basis daarvan bepalen we het moment dat het kind weer terug moet worden gezien in de praktijk. Gewoon Gaaf kijkt echt naar ieder individu.

Wist u dat de Gewoon Gaaf-methode tot bijna 70% minder gaatjes kan leiden? Dat blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. Een Gewoon Gaaf gebit, dat wilt toch iedereen?

Voor meer informatie over Gewoon Gaaf verwijzen wij u naar www.gewoon-gaaf.nl

Voor een duidelijke communicatie geven wij uw tandvlees een cijfer; de DPSI-score. Deze score gebruiken wij ook om aan te geven of u bij de preventieassistent of mondhygiënist behandeld kan worden. De mondhygiënist gaat verder waar de preventieassistent stopt.

DPSI score

Voor een duidelijke communicatie maken wij gebruik van de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI). Wij geven uw tandvlees een cijfer!

Score 0: geen pockets dieper dan 3 mm geen bloeding na sonderen, geen tandsteen, geen overhangende restauratie(s)

Score 1: idem als bij index 0, maar wél bloeding na sonderen

Score 2: idem als bij index 1, maar met tandsteen en/of overhangenderestauratie(s)

Score 3-: pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen ZONDER waarneembare recessies(s) boven de verdiepte pocket(s)

Score 3+: pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen MET waarneembare recessies(s) boven de verdiepte pocket(s)

Score 4: één of meer pockets van tenminste 6 mm diep met bloeding na sonderen