Gewoon Gaaf

 

In de visie van onze praktijk ligt het belang van preventie reeds vastgelegd sinds 1983. De behandelingen bij een tandarts gaan hand in hand met de behandelingen bij onze preventieve medewerkers; de mondhygiënist en preventieassistent.

Uw preventieve programma wordt individueel bepaald en bestaat uit de volgende onderdelen; Voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen, gebitsverzorging en het effect van voeding op het gebit. Instructie voor zelfzorg op en tussen de tanden. Preventie door gebitsreiniging. Het verwijderen van plaque, tandsteen en aanslag en het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen, zoals fluoride of een laklaagje op tanden en/of kiezen (sealen)

Voor een duidelijke communicatie geven wij uw tandvlees een cijfer; de DPSI-score. Deze score gebruiken wij ook om aan te geven of u bij de preventieassistent of mondhygiënist behandeld kan worden. De mondhygiënist gaat verder waar de preventieassistent stopt.

DPSI score

Voor een duidelijke communicatie maken wij gebruik van de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI). Wij geven uw tandvlees een cijfer!

Score 0: geen pockets dieper dan 3 mm geen bloeding na sonderen, geen tandsteen, geen overhangende restauratie(s)

Score 1: idem als bij index 0, maar wél bloeding na sonderen

Score 2: idem als bij index 1, maar met tandsteen en/of overhangenderestauratie(s)

Score 3-: pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen ZONDER waarneembare recessies(s) boven de verdiepte pocket(s)

Score 3+: pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen MET waarneembare recessies(s) boven de verdiepte pocket(s)

Score 4: één of meer pockets van tenminste 6 mm diep met bloeding na sonderen