Huishoudelijk reglement

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt.
U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje. Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de receptioniste kenbaar te maken.

Gelieve 5 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd te arriveren en uw aanwezigheid kenbaar te maken bij de receptioniste. Aangezien wij een zorgverlenende sector zijn, kunnen behandelingen wel eens langer duren dan gepland. Wij zullen de voor u gereserveerde tijd altijd benutten. Helaas kan het hierdoor wel eens voorkomen dat er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiënist te verhalen.

Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, verzoeken wij u dit tenminste 48 uur van tevoren te wijzigen. Afspraken op de maandag kunnen tot vrijdag 12.00u worden gewijzigd. Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij de kosten van de verloren tijd (deels) bij u in rekening te brengen.

U kunt een afspraakherinnering ontvangen per email. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Indien u geen email ontvangen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met onze receptioniste om uw gegevens te controleren.

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, helpen wij u dezelfde dag. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk-of schooltijden.

Wij hanteren de KNMT- betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg. Deze zijn na te lezen op de website van het KNMT. Indien u niet tijdig betaald, behouden wij ons het recht u uit te schrijven uit ons patiëntenbestand.

Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling te voorkomen.
Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u bij uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 3 weken op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan het KNMT. Zie meer informatie onder het tabblad klachtenregeling.

Tandenpoetsen: Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag dan aan de receptioniste om een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig. Zo wordt voor ons het werk een stuk aangenamer en plezieriger!

Wij verzoeken u vriendelijk uw mobiele telefoon op stil te zetten in onze praktijk. Moet u onverhoopt toch een telefoontje beantwoorden wilt u dit dan doen zonder andere patiënten en onze receptioniste te storen.

Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan. Uitgetrapte sigaretten op onze oprit/ toegang vinden wij niet netjes.

De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren deze dan ook niet onbeheerd achter te laten.

De behandelovereenkomst tandarts-patiënt is een inspanningsovereenkomst, dit houdt in dat er geen garantie gegeven kan worden op bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling. Op tandtechnische werkstukken is dit wel het geval.

Tot slot: graag zouden wij vanuit de patiënten ook suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.