Kwaliteit & Garantie

Breuklander mondzorg+ werkt uitsluitend met gekwalificeerd personeel en is aangesloten bij beroepsorganisaties KNMT en NVM. Tevens is Breuklander mondzorg+ lid van de NVOS, NVOI, NVTS, DAED en zijn alle behandelaars BIG geregistreerd.

Alle medewerkers volgen geregeld nascholing en binnen de praktijk is er periodiek overleg tussen de behandelaars waardoor behandelingen op vrijwel identieke wijze uitgevoerd worden. Marijn Breuklander is tandarts-implantoloog erkend door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

In 2014 is Breuklander mondzorg+, locatie Putten,  HKZ gecertificeerd. Vervolgens is het kwaliteitsmanagementsysteem in 2017 gecertificeerd conform de eisen van de norm NEN-EN ISO 9001:2015.

Sinds februari 2020 is de gehele organisatie, Breuklander mondzorg+ locatie Putten en Kootwijkerbroek, gecertificeerd voor het verlenen van tandheelkundige zorg.  Zie uitgegeven certificaat door TÜV Nederland.

 

Garantie
Wij bieden u één jaar garantie op directe restauraties (vullingen), drie jaar garantie op een metalen frame en vijf jaar garantie op kroon- en brugwerk. Straumann biedt levenslange garantie op haar implantaten, tien jaar op titanium prothetische onderdelen en vijf jaar op keramische prothetische onderdelen. De garanties zijn lineair dalend en zijn alleen geldig mits u ons preventieve programma heeft gevolgd.

Ziekte van een behandelaar
Bij afwezigheid van een behandelaar kan het zijn dat uw behandeling door een collega wordt uitgevoerd. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken zodat u uw vaste behandelaar ziet. Een behandeling laten uitvoeren door een collega kan de voorkeur hebben in het belang van uw mondgezondheid vandaar dat wij dit soms zullen voorstellen.

Tevreden? of juist niet? Wij gaan graag met u in gesprek
De tevredenheid van onze patiënten staat bij ons hoog in het vaandel. Wij horen graag of u tevreden of ontevreden
bent over onze praktijk en de dienstverlening. U kunt een opmerking naar ons sturen via info@breuklander.nl.
Indien gewenst, dan nemen wij contact met u op om uw opmerking te bespreken en zo nodig samen met u naar
een oplossing te zoeken.

KNMT-klachtenservice
Komen we er samen echt niet uit, dan kunnen we gebruik maken van de klachtenservice van de KNMT. Meer
Informatie hierover vindt u op de KNMT-site met patiënteninformatie.

Vraag het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Voor algemene informatie over de mondzorg kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Via deze website kunt u
ook uw vragen stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Zij kunnen u advies geven, uw vragen beantwoorden en adviseren.