Wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling kan om verschillende redenen uitgevoerd worden. Herkenbaar is de situatie waarbij het levende deel van een tand/kies (de pulpa) ontstoken is en kiespijn veroorzaakt.

Onder het zichtbare gedeelte van een tand of kies (de kroon), bevindt zich de wortel. In iedere wortel bevinden zich een of meerdere wortelkanalen. De weke kern van een tand of kies wordt de tandpulpa genoemd, bestaande uit bindweefsel, zenuwvezels en kleine bloedvaten. Deze pulpa kan door tandbederf (cariës), een lekkende vulling of een val ontstoken raken. De wortelkanalen staan via de wortelpunt in verbinding met het bot. Hierdoor kan een ontsteking in de pulpa zich uitbreiden naar dit gebied.

Meer informatie

Wanneer er een onsteking van de pulpa is (pulpitis) en/ of een ontsteking van het gebied rondom de wortelpunt (parodontitis apicalis), is een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk.

Eerst wordt er een röntgenfoto gemaakt om de status van de wortelkanalen te bekijken en om te zien waar de ontsteking zit. Nadat de tandarts u een plaatselijke verdoving heeft gegeven, maakt hij/zij via het kauwvlak van de kies een opening in uw kies. Nu kan het dode en geïnfecteerde weefsel verwijderd worden. Daarna wordt de kies gereinigd met kleine vijltjes en een desinfecterende vloeistof. Vaak komt er eerst een tijdelijke vulling in de kies en wordt de behandeling in een volgende zitting vervolgd. De kies wordt nogmaals goed gereinigd en de ontstane ruimte wordt opgevuld met rubberstiftjes en afgewerkt met een restauratie.

De tijd die de wortelkanaalbehandeling in beslag neemt is afhankelijk van het aantal wortelkanalen. Niet iedere tand heeft evenveel kanalen. Een gewone tand heeft over het algemeen één kanaal in de wortel. Kiezen hebben er vaak meer. De tijd varieert daarom van een half uur tot twee uur. Het kan nodig zijn om een microscoop te gebruiken waarmee verborgen kanaaltjes kunnen worden opgespoord. Voor meer informatie zie www.tandarts.nl